Detailní pohled na optickou část virtuálního telekopu VTAS