Zde se řeší výklad právních předpisů EU a zajišťuje se jejich jednotné uplatňování ve všech státech EU.