Ulovený rychlý rádiový záblesk. Kredit: Malesani/ Petroff.