Katetrem se zavede kovová svorka ROX Coupler, která propojí vedle sebe probíhající tepnu s cévou.