Na trhu je dipfenylhydramin z hlediska účinku, v mnoha bezvýznamných modifikacích a pod různými názvy. Namátkoi třeba allerdryl; benadryl; benhydramin; benylin; benzhydramine; citrate, diphenhydramine; dimedrol; diphenhydramine citrate; diphenhydramine citrate; diphenhydramine hydrochloride; diphenylhydramin; diphenylhydramine; hydrochloride, diphenhydramine; 2-diphenylmethoxy-n,n-dimethylethylamine,...