Polární stanice Masarykovy univerzity na Antarktidě. Stanislava Králová zkoumá bakterie, které odsud pochází, a hledá nové bakteriální druhy i jejich nové využití. FOTO: doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.