Bakterie Escherichia coli je v tomto směru schopnější. Nukleovou kyselinu využít dokáže a to z ní zřejmě udělalo jednu z nejrozšířenějších bakterií. Za určitých okolností i dost nebezpečnou.