Václav Bělohradský: „Postsekulární společnost bude chaos. Kritické myšlení bude moci kleronacionalismům klást odpor, řešení ale nabídnout nemůže. Jednoduše proto, že ani nevíme, co slovo řešení dnes znamená.“ (foto: Michal Maňas, Wikimedia Commons)