Apokalyptická scéna zobrazující tyranosaura nad čerstvě uloveným triceratopsem v době dopadu velkého kosmického tělesa. Podle autorů studie ale mohli tito neptačí dinosauři přežívat ještě přibližně 40 tisíc let po přelomu křídy a terciéru (kenozoika). Kredit: Luis V. Rey, upraveno (Luis V. Rey Updates Blog)