Zjednodušený model molekuly oxidu uhličitého (GNU FDL)