Studie „napříč“ Evropou prokázala souvislost mezi alergiemi, postižením dětí astmatem a chlorovanými bazény situovanými uvnitř rodinných domů.