Toto je konvenční (2D) ultrazvukový 17 týdenního lidského plodu. Doba vyšetřování ultrazvukem se ale prodlužuje, zhotovují se tří dimenzionální (3D) skeny a 4D skeny, které dávají lepší výsledky prostorového zobrazení a možnost pozorovat chování plodu v čase. Není to ani tak z důvodů lékařských jako proto, že rodiče chtějí vidět, jak se jejich dítě pohybuje, jak se usmívá.