„Sono“ bývalo výsadou specializovaných pracovišť. Dnes jsou přístroje příruční a vyšetření ultrazvukem se provádí stále častěji.