Otevřená hvězdokupa M44. Credit: Till Credner a Sven Kohle