Otevřená hvězdokupa M67. Credit: Till Credner a Sven Kohle