Ústav v Gruzínském Tbilisi. Od stalinských dob se tu dodnes pomocí bakteriofágů léčí infekce, na které jsou i antibiotika „krátká“.