Dělí nás pár milionů let samostatné evoluce a kromě jiného i 39 kopií genu MGC 8902.