Toto je histologický preparát mozku s Alzheimerovou chorobou. Těm tmavým skvrnám se říká říká amyloidní plaky, jsouto shluky proteinu beta-amyloidu. Amyloidový protein je schopen přenést infekci do dalších mozků.