Industriální metan překrývá úbytek produkce z mokřadů. V čem má být problém?