Stresová MAP kináza p38. Vpravo je struktura molekuly v konformaci při malé aktivitě. (Autor: Zhulun Wang)