Najít z lilijic fosilní články jejich stonků není žádnou zvláštností. Ty na tomto obrázku jsou z barrandovské naučné stezky z lokality U kapličky.