Snímek hlavy plameňáka pořízený počítačovým tomografem. Červené útvary na spodině dolní čelisti jsou topořivá tělesa.