Když na to přijde, dokáže nezdvořile zlikvidovat velké kusy mořského dna. (Foto: Norbert Wu Productions)