Erik Trinkaus z University of Pennsylvania (na snímku zkoumá kosterní pozůstatky v Věstonic v Moravském muzeu vBrně), usuzuje z anatomických znaků že k mísení našich předků s Neandrtálci docházelo.