Při odběru vzorků je dobré mít rukavice. Voda je zde tak kyselá, že by bylo výstižnější jí nazývat žíravinou. Hodnota pH se u odebraných vzorků pohybuje okolo čísla 1.