Výzkumné a vývojové středisko firmy Hematech ve Iowa (USA).