Jde o geneticky modifikovaná zvířata (klony), která nemohou onemocnět BSE. (Foto Hematech, Inc.)