Světová zdravotnická organizace se rozhodla sledovat kachny. Nikoli jen ty pernaté, ale i novinové.