… či násilnosti mezi katolíky protestanty v Severním Irsku. To vše jsou příklady násilného chování motivovaného a ospravedlňovaného boží autoritou. Kupodivu na ně slyší i ateisté.