Takový Stegosaurus na tom byl s genomem zcela jinak. Odpovídá dnešním ještěrkám.