PAX8-1 : Nádorové buňky ovaria s expresí genu PAX8. Buňky jsou obarveny černě. Foto Nathan Bowen, Georgia Institute of Technology