Prof. Gordon Ewy: „Předpisy pro personál provádějící záchranu mimo nemocnici, se musí neprodleně změnit“.