Shanna H. Swan, profesorka porodnictví a gynekologie na University of Rochester, ředitelka Centra pro reprodukční epidemiologii.