Takovéto ochranné prostředky se podle nových poznatků jeví jako málo účinné.