Rie Takahashiová před posterem s celkem seriozní tématikou: Stresové hormony ovlivňují expresi IL-6 a VEGF v ovariálních nádorových buňkách. Jak by se to asi hrálo na klavír?