Býkům na obrázku prionový protein zcela chybí. A jakje vidět, nijak jim to nevadí. Tato cesta je „stoprocentně“ účinná ale je technicky náročná. Uplatní se u skotu, který bude využíván jako živé bioreaktory pro výrobu léčiv. (Foto Hematech, Inc.)