Častý projev hemofilie A je krvácivost do kloubů a opakované těžké záněty vedoucí k ochrnutí.