Symko demonstruje jak teplo ze žhavící spirály napájené z baterie se malém tepelném stroji mění na slyšitelný zvuk a ten po přeměně na elektrickou energii rosvěcuje červenou žárovičku. (Credit: University of Utah)