S takovýmto miniaturním tepelně akustickým strojem Synkos počítá, že bude zajišťovat chlazení v počítačích a z odpadního tepla vyrábět elektrický proud. (Credit: University of Utah)