Velkou předností systému SNAP je to, že je samoobnovitelný čili autoreprodukční.