Znaménko, přestalo být ohraničené a rozrůstá se do okolí – charakteristická známka melanomu.