Slunění v útlém věku je spojeno se vznikem mutace v genu BRAF.