Čím promiskuitnější život primáti vedou, tím rychlejší mají spermie.