Snímek pacientovy lebky s voperovanou elektrodou pro stimulaci thalamu.