Ukázka housenky můry Hercules, jež byla jedním z 500 druhů hmyzu sbíraných domorodými spolupracovníky (foto Milan Janda)