Ukázka brouků žijících ve zkoumané oblasti novoguinejského pralesa (foto J. Hulcr)