V laserovém skenovacím mikroskopu vypadají chuťové buňky jako každé jiné. Vidět z nich jsou hlavně jádra. Pokud se tyto buňky aktivují glukózou, zahájí tvorbu gustducinu. Použijeme-li červenou barvičku s protilátkou proti gustducinu, ukáže se nám, které z buněk reagují a vysílají signál o tom, jestli se v jejich okolí něco sladkého děje. (Kredit: Ma et al. BMC Neuroscience 2007 8:5)