Martin Schnabl, toho času na Princetonské univerzitě