Schema formování nitrosaminů. V přítomnosti vitamínu C ve vodném prostředí se