Pro pokusné účely jsou jednotlivé dělnice značeny barevnými značkami.